Cây xăng

Trạm xăng dầu Thủy Hoàng Nguyên

Trạm xăng dầu 'tiếp sức' các bác tài với 2 loại nhiên liệu chính là dầu DO 0.05S và xăng RON 95-III.

 

 

page