Tư vấn
trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến: YAHOO SKYPE Hotline: (+84) 2633 64 79 79

Spa - Massage

THN SPA MENU

SAUNA AND EXFOLIATION

1. Xông hơi khô/ ướt - Sauna/ Hammam                                              120.000

2. Xông hơi đá muối - Himalayan Salt stone Sauna                           150.000

3. Tẩy tế bào chết toàn thân (cafe, đường nâu hoặc yến mạch)       280.000

Full body scrub (choice of coffee, brown sugar or oats)

AROMATHERAPY

1. Massage tinh dầu toàn thân (60 phút) - Aromatherapy (60 mins)         320.000

2. Massage tinh dầu toàn thân (90 phút) - Aromatherapy (90 mins)         400.000

3. Tinh dầu + Giường đá muối - Aromatherapy on Himalayan salt  stone bed

60 phút - 60 mins                                                                                    400.000

90 phút - 90 mins                                                                                    460.000

MASSAGE

1. Đầu/ Cổ - Vai/ Lưng (30 phút)                                                   230.000        

Head/ Neck & Shoulder/ Back (30 mins)

2. Chân (30 phút) - Foot massage (30 mins)                            160.000

3. Chân (60 phút) - Foot massage (60 mins)                            280.000

4. Chân (90 phút) - Foot massage (90 mins)                            360.000

5. Massage chân trên giường đá muối (60')                             360.000

Foot massage on salt stone bed (60 mins)

6. Massage chân trên giường đá muối (90')                             420.000

Foot massage on salt stone bed (90')

HOT STONE BODY MASSAGE

1. Đá nóng (75 phút) - Hot stone body massage (75 mins)                     480.000

2. Đá nóng + Giường đá muối (75 phút)                                                      590.000

Hot stone body massage on salt stone  bed (75 mins)

JACUZZI

1. Ngâm mình thư giãn với lá nương                                                            220.000

Relax in herbal Jacuzzi bathtub

 


Các dịch vụ khác