Tư vấn
trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến: YAHOO SKYPE Hotline: (+84) 2633 64 79 79

Salon

THN SALON MENU

WAXING

1. Mày/ Mép/ Nách - Brows/ Mustache/ Underarms          150.000

2. 1/2 Tay - 1/2 Arms                                                                200.000

3. Nguyên tay - Full Arms                                                        250.000

4. 1/2 Chân - 1/2 Legs                                                             250.000

5. Nguyên chân - Full Legs                                                      360.000

6. Bikini                                                                                     380.000

FACIAL

1. Rửa mặt, tẩy TBC, Massage                                                    250.000

Face wash, scrub and massage        

2. Đắp mặt nạ - Face mask                                                          120.000

3. Tinh chất C - Vitamin C treatment                              

 

FACIAL, HAIR & NAIL

1. Gội, sấy khô - Shampoo & Blow dry                                                     120.000

2. Gội, sấy khô tạo kiểu, kẹp thẳng                                                          170.000

Shampoo, blow dry and straighten hair

3. Cắt da tay hoặc chân - Manicure or Pedicure                                        100.000

4. Cắt móng, da, sơn dưỡng móng - French Manicure or Pedicure             120.000

5. Cắt móng, da, sơn màu - Manicure and Polish

Tay/ Hand                                                                                              150.000

Chân/ Foot                                                                                             150.000

Tay & Chân/ Hand & Foot                                                                        280.000

6. Cắt móng, da, sơn gel - Manicure and Gel Polish

Tay/ Hand                                                                                              250.000

Chân/ Foot                                                                                             250.000

Tay & Chân/ Hand & Foot                                                                       450.000

7. Chăm sóc tay/ chân với sáp paraffin                                                   200.000