Tư vấn
trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến: YAHOO SKYPE Hotline: (+84) 2633 64 79 79

Phòng Deluxe Quad


Các dịch vụ khác
 • Chính sách của Resort
  Quy định nhận và trả phòng; Quy định trẻ em và người thứ ba; Quy định đặt cọc và hủy phòng.
 • Phòng Suite Family
  Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: 2 Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 04 khách
 • Phòng Deluxe Family
  Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: 3 Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 06 khách
 • Phòng Deluxe Double
  Diện tích: 40m2 ; Loại giường: Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
 • Phòng Superior Triple
  Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đôi (1m6 x 2m) và giường đơn (1m2 x 2m); Số lượng khách tiêu chuẩn: 03 khách
 • Phòng Superior Twin
  Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đơn (1m2 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
 • Phòng Superior Double
  Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
 • Phòng Standard Twin
  Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đơn (1m2 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
 • Phòng Standard Double
  Diện tích phòng: 30m2 ; Loại giường: giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách