Tư vấn
trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến: YAHOO SKYPE Hotline: (+84) 2633 64 79 79

Khách sạn

Phòng Standard Double
Diện tích phòng: 30m2 ; Loại giường: giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
Phòng Standard Twin
Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đơn (1m2 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
Phòng Superior Double
Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
Phòng Superior Twin
Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đơn (1m2 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
Phòng Superior Triple
Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: Giường đôi (1m6 x 2m) và giường đơn (1m2 x 2m); Số lượng khách tiêu chuẩn: 03 khách
Phòng Deluxe Double
Diện tích: 40m2 ; Loại giường: Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 02 khách
Phòng Deluxe Quad
Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: 2 Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 04 khách
Phòng Deluxe Family
Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: 3 Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 06 khách
Phòng Suite Family
Diện tích phòng: 35m2 ; Loại giường: 2 Giường đôi (1m6 x 2m) ; Số lượng khách tiêu chuẩn: 04 khách